Over DCG

Dutch Communications Group:
strategie, creatie & communicatie in mobiele initiatieven

Dutch Communications Group bestaat uit Dutch Applications en DCG Medical en levert strategische, inhoudelijke, creatieve en technische kracht en koppelt dit aan daadkracht.

DCG Medical: brengt mobiele innovatie naar de zorg  
levert consultancy, trainingen, concepten, communicatie & tools 

DCG Medical levert consultancy en trainingen voor efficiëntere processen in de zorg. Daarnaast ontwikkelt DCG Medical nieuwe innovatie concepten voor de zorg. Dit gebeurt altijd in co-creatie met zorginstellingen. Samen pakken we dan een probleem aan en zorgen voor een verdere uitrol naar andere zorginstellingen.

Een mooi voorbeeld van zo’n innovatief concept dat door co-creatie is ontwikkeld is Flexzorg.netFlexzorg.net is een planningstool om (eigen) personeel efficiënter in te zetten. Het is een instrument dat werkt als aanvulling op het eigen roostersysteem om op een simpele manier openstaande diensten opgevuld te krijgen. De zorginstelling bespaart hiermee geld doordat een kleinere formatie nodig is en minder vacatures uitgezet hoeven te worden. Personeel kan makkelijk uitgewisseld worden tussen zowel afdelingen, als collega-instellingen. Er is een besparing in tijd van de planners en een besparing in tijd doordat minder nieuw personeel ingewerkt hoeft te worden. Mocht toch extern personeel benodigd zijn, dan wordt er bespaard omdat er zonder tussenkomst van uitzendbureaus toegang tot de externe (ZZP) markt is. Sinds de start van flexzorg.net medio 2012 zijn er al meer dan 10 grote zorginstellingen instellingen enthousiast gebruiker.

De kennis die wij hebben opgedaan met het flexibiliseren van arbeid binnen zorginstellingen dragen wij uit via trainingen. Onderwerpen als “welke besparing is mogelijk?”, “hoe krijg ik het personeel enthousiast?” en “tegen welke problemen ga ik aanlopen?” maken hier onderdeel van uit.

Een ander mooi voorbeeld van een innovatief concept dat door co-creatie is ontwikkeld is GoodPoint! GoodPoint! vergroot veiligheid op de werkvloer door betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Met GoodPoint! vindt op een moderne manier continue conversatie tussen management en medewerkers plaats. Medewerkers kunnen ideeën/ meldingen inschieten. Andere medewerkers kunnen deze waarderen zodat de beste ideeën en meldingen naar voren komen. En management kan actie nemen, antwoorden geven. Daarnaast kan het management enquêtes, medewerkerstevredenheidsonderzoeken uitvoeren op elk gewenst moment en frequentie.

GoodPoint! zorgt voor continue verbetering van de organisatie vanuit de medewerkers zelf. De kennis die wij hiermee hebben opgedaan dragen wij uit via trainingen. Onderwerpen als “hoe krijg ik het personeel betrokken?”, “wat kan ik verwachten?” en “hoe blijft het personeel betrokken?” krijgen hierbij veel aandacht.

Heeft de zorginstelling waar u werkt behoefte aan kennis over flexibel werken of het inzetten van medewerkers voor continue verbetering van uw organisatie? Of heeft uw zorginstelling ideeën rondom een mobiele oplossing die de zorg positief kan veranderen. Schroom niet en neem contact met ons op.

Dutch Applications: maakt strategie mobiel
levert mobiele oplossingen voor zorginstellingen

Het maken van mobiele apps en websites voor zorginstellingen vereist specifieke kennis. Er zijn (wettelijke)eisen rondom veiligheid en privacy waaraan mobiele apps moeten voldoen. Daarnaast zijn zorginstellingen vaak complexe organisaties waar de bouwer van mobiele apps oog voor moet hebben. Dutch Applications heeft de specifieke kennis aan boord om voor zorginstellingen succesvolle mobiele apps en mobiele websites te maken die voldoen aan de eisen. Of het nou een eenvoudige app moet zijn, of een complex (gekoppeld) systeem met een mobiele front-end. Of het nou een medisch inhoudelijke app, of een efficiënte oplossing voor een medisch proces moet zijn. Dutch Applications bouwt succesvol uw mobiele oplossing.

Heeft uw zorginstelling behoefte aan een mobiele app? Of wilt u vrijblijvend informatie over de mogelijkheden om een mobiele oplossing voor uw organisatie te maken? Schroom niet en neem contact met ons op